Sobota, 20 września 2014 r. Strona Główna Mapa strony A- A A+
 
Dożynki Powiatowo-Gminne w Gzach, 7 września 2014r.REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU PUŁTUSKIEGOZMIANA KIEROWNICTWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Konsultacje PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2015
Data publikacji: 2014-09-19, 12:21:56
Dodał/a: Dorota Sobotka

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie "Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” ("Program Współpracy"). 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

 

ZAWIADOMIENIE O XLVIII SESJI RADY POWIATU
Data publikacji: 2014-09-19, 11:45:03
Dodał/a: Dorota Sobotka
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2013r. poz. 595 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XLVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 24 września 2014r.  (środa) o godz. 14.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Białowiejska 5.
BIESIADA ARTYSTYCZNA – OŁDAKI' 2014
Data publikacji: 2014-09-18, 11:17:39
Dodał/a: Dorota Sobotka

12 września 2014r. odbyła się Biesiada artystyczna  - Spotkanie integracyjne dla podopiecznych Stowarzyszenia „Otwarte Serca” i społeczności lokalnej z Gminy Gzy (drugi etap). Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Ołdakach, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Współorganizatorami imprezy byli: Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz Gmina Gzy.

 

OBWIESZCZENIE O OKRĘGACH WYBORCZYCH , ICH GRANICACH I NUMERACH, LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM ORAZ O SIEDZIBIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PUŁTUSKU
Data publikacji: 2014-09-09, 09:16:56
Dodał/a: Dorota Sobotka

OBWIESZCZENIE STAROSTY PUŁTUSKIEGO Z DNIA 2 WRZEŚNIA 20914 R. - pobierz

W 75. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Data publikacji: 2014-08-26, 13:52:32
Dodał/a: Dorota Sobotka

Starosta Pułtuski
oraz
Burmistrz Pułtuska 

w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

zapraszają mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego
oraz przybywających do naszego miasta gości

na uroczyste złożenie kwiatów
pod pomnikiem ŻOŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939 R.

1 września 2014 r., godz.12.00,
ul. Wyszkowska - k. mostu Obrońców Pułtuska 

 starsze »
Kalendarium
Polecamy
Wykonanie: Plocman